Onder computationeel denken verstaan we op Co-De een bepaalde denkwijze en verzameling van vaardigheden. Die denkwijze gaat dan over het omzetten van een probleem (dat er op het eerste zicht heel moeilijk uitziet) in een ander probleem dat je wél (gemakkelijker) kan oplossen aan de hand van verschillende technieken.

Oorsprong

De Amerikaanse onderzoekster Jeannette Wing introduceerde in 2006 het begrip computationeel denken als volgt:

“Computational thinking is reformulating a seemingly difficult problem into one we know how to solve, perhaps by reduction, embedding, transformation or simulation.”

Computationeel denken is daarom voor haar een basisvaardigheid, die iedereen zou moeten beheersen, naast lezen, rekenen en schrijven.

Belang

Heel wat andere onderzoekers gaan hiermee akkoord, ook al is niet iedereen het eens over de concrete invulling van die vaardigheid. Toch is er wel eensgezindheid over het belang van computationeel denken en de overtuiging dat deze denkwijze moet worden aangeleerd in het onderwijs.

Vele auteurs en onderzoekers delen computationeel denken op in een aantal kernelementen of vaardigheden. Daarop steunend onderscheiden wij vijf kernelementen die hieronder worden toegelicht.

Meer weten?

Computationeel denken is een zeer actueel onderwerp en er verschijnen regelmatig interessante artikels over in de pers. Via de zoektermen ‘computationeel denken’ of ‘computational thinking’ vind je op internet heel wat informatie.

Interessante literatuur: