Groeiend belang

In informatica
Een wereld zonder computers en digitale tools is vandaag de dag ondenkbaar geworden.

Informatica is de discipline waarin men op zoek gaat naar manieren om die computers te ontwikkelen, problemen algoritmisch op te lossen en informatie te verwerken.

Computationeel denken vormt een gestructureerd kader om fundamentele concepten uit informatica aan te leren. De deelaspecten van computationeel denken helpen bijvoorbeeld om:

  • Gegevens te analyseren en op een georganiseerde, doelbewuste manier voor te stellen
  • Oplossingsmethodes te formuleren dankzij algoritmisch denken
  • Oplossingsmethodes klaar te maken om ze door een computer te laten verwerken
  • Verschillende oplossingen te evalueren in hun specifieke context

Omdat het belang van automatisatie zo is toegenomen de voorbije decennia, hebben wij computationeel denken nodig als basisvaardigheid om complexe problemen op te lossen.

In andere domeinen
Ook in andere vakdomeinen wordt informaticakennis stilaan onmisbaar en biedt computationeel denken een kader aan om de nodige kennis en vaardigheden hierover te verwerven.

Denk bijvoorbeeld maar aan de complexe eiwit-structuren die vandaag worden onderzocht door biologen, medici en biomedici. Zonder computersimulaties en computerexperimenten is het onderzoek dat daarover vandaag de dag gebeurt ondenkbaar. Enige basiskennis over de informaticatechnieken die hierbij aan bod komen is hierbij onontbeerlijk voor deze onderzoekers.

Een tweede voorbeeld waaraan men kan merken dat informaticavaardigheden ook buiten het vakgebied computerwetenschappen belangrijk zijn, is het ontstaan van opleidingen als ‘bio-informatica’ of ‘digital humanities’. 

Groeiend belang in onderwijs

Aanbeveling uit Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs, KVAB en de Jonge Academie, 2014:

“Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs dient een sterke component informaticawetenschappen opgenomen te worden in het leerplichtonderwijs.”

Leren computationeel denken aanbieden in het secundair onderwijs is noodzakelijk om leerlingen inzicht te geven in de werking van nieuwe technologie. Daarnaast geeft het hen een aantal handige gereedschappen waarvan ze gebruik kunnen maken in hun verdere studies of het dagelijks leven.

Deze aanpak is heel anders dan hoe men vandaag (op sommige plaatsen) invulling geeft aan het informatica-onderwijs in het secundair onderwijs. Via computationeel denken leert men fundamentele concepten binnen informatica, door het oplossen van problemen en puzzels uit het echte leven. Hierbij is ook expliciet aandacht voor het gebruiken van de aangeleerde technieken en denkwijzen in nieuwe situaties en contexten.